Grundighed og åndelig styrke

„Hvordan", spørger folk ofte „kan I blive ved med at undervise så inspireret år efter år?" „Måske fordi vi selv bruger det vi underviser i og mere til", kan man svare. Energien og den træning af opmærksomheden vi får ud af vor Sadhana gør, at det at undervise for os er nyt hver gang - det undgår at blive en tom eller formel rutine. Erfaringen som heltidslærere, vore fælles meditationer og konstante videreuddannelse, giver os grundighed kombineret med åndelig styrke.

Hvis man ikke vil risikere at udvande yogaen til en serie intetsigende, virkningsløse øvelser og uden frygt vil fortsætte dette arbejde, så vil vi hævde at man som yoga- og meditationslærer behøver mere end en kort teoretisk uddannelse. Først efter en omfattende individuel træning i flere år kan man være sikker på, at en lærer besidder et solidt kendskab til sig selv og til virkningerne af yoga og meditation, så vedkommende på frugtbar vis kan formidle en personlig bevidsthedsudvikling til andre mennesker.

Et historisk tilbageblik

Skolen blev grundlagt af Swami Janakananda i København i 1970. Han var da netop hjemkommet fra et længere ophold hos Swami Satyananda i Bihar, Indien, hvor han havde lært de dybtgående tantriske meditationer som Kriya Yoga, Antar Mauna, Yoga Nidra, Ajapa Japa, Prana Vidya, Chid Akash m.fl. En yoga som på det tidspunkt ikke kunne læres i Danmark eller for den sags skyld i Europa.

I de følgende år udviklede skolen sig hurtigt. Fra et lille yogarum i Viborggade på Østerbro til en villa på Nordkrog i Hellerup, og i 1974, da også denne blev for trang, til en større ejendom på Købmagergade 65 i København. Skolen er vokset med årene og fremstår i dag som et aktivt center for yoga- og meditationsundervisning med 5 store undervisningslokaler og flere garderober fordelt på 2 etager, plus en butik i gadeplan, og en på 1. sal.

Tidligt opstod et behov for et sted for dybtgående kurser som f.eks. det årlige tremånedersretreat. I 1972 fandt vi en ejendom i Håå, 1½ times kørsel fra Helsingborg i Sydsverige. Håå Retreat Center bliver hele tiden udbygget og tilpasset de betingelser, som kræves for at vi kan afholde kurser der er så efterspurgte, at folk kommer fra hele Europa, USA og Australien.

Skolens lærere mødes i Håå flere gange årligt til seminarier og fælles planlægning.

Efterhånden som de enkelte lærere blev uddannede og selvstændige valgte mange at blive i samarbejdet i skolen og flere afdelinger oprettedes, også i vore nabolande Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

I Århus blev skolen grundlagt i 1975, nu bl.a. med fast undervisning i Aalborg. En skole med tilhørende retreat center blev oprettet Bergen i Norge. I 90'erne er der startet en afdeling i Esbjerg, og senest i Helsingør og efter nogle års pause igen i Oslo. I Hannover og Köln oprettede københavnerskolens tidligere lærere Jørgen Hastrup og Hari Prem hver deres skole.

Grundlaget

Artiklerne her på webben, undervisningen og yogalæreruddannelsen er baseret på fire hjørnesten, fire måder at teste virkeligheden på. De skal gerne være i overensstemmelse med hinanden:

  • Først og fremmest ens egen erfaring med yoga og meditation
  • De i årtusinder gennemprøvede anvisninger fra den klassiske yogalitteratur
  • Den videnskabelige forskning på yogaen
  • Den levende og direkte kommunikation mellem lærer og elev

Yoga og forskning

I samarbejde med Dr. med. Thomas Schmidt er der siden 1983 udført omfattende undersøgelser på Universitetsklinikken i Köln (se artiklen Energiens Kilde).

Dr. Schmidt ledede også det ene af to forskningshold, som 1986-91 undersøgte deltagerne på de årlige tremåneders-sadhana-retreater på Håå Retreat Center. Denne forskning var især rettet mod blodets sammensætning af fedtstoffer, hormoner m.m. En del af resultaterne er allerede blevet præsenteret på medicinske kongresser i udlandet, en del er stadig under analyse. For tiden arbejder Dr. Schmidt på universitetet i Hannover med en undersøgelse af næseskylningens indvirkning på den almene sundhedstilstand.

Dr Smidts forskning på Håå Retreat Center blev komplementeret af hans danske kollega, neuropsykolog Erik Hoffmann, som ledede det andet holds forskning på 3-månederskurset. Læs om denne forskning i artiklen: Varige og dybtgående virkninger.

Holdningen

I dag anvender folk yoga af forskellige grunde. Mange har opdaget, at yoga kan hjælpe ved rygproblemer, allergi, stress og søvnløshed. Andre har ikke sådanne problemer, men laver derimod yoga, fordi de har mærket at deres koncentrationsevne bliver tydeligt forbedret. Det handler dog ikke alene om at helbredes eller om at fungere bedre - yoga og frem for alt meditation har andet og mere at give, også det vil vi gerne formidle gennem disse artikler.

Holdningen i den tantriske yoga er at mennnesket grundlæggende er sundt. Den som kommer på et kursus, bliver betragtet som et individ med sin egen baggrund og livsanskuelse - og ikke som en slags patient eller som en det gælder om at overbevise om dette eller hint. Selv om man gennem yoga ganske vist kan helbrede eller lindre visse sygdomme, så er yoga mere end en esoterisk sygdoms- eller skønhedsgymnastik. De egentlige perspektiver går videre: at komme nærmere livets væsenskerne.


Billedet i denne artikel, og dem som nævnes nedenfor, kommer fra „Mithila", et område i Bihar i Indien, hvor især kvinderne dekorerer husvæggene. Disse billeder er ingen overfladisk pynt, men udspringer fra folkekunstens stærke primitive kilde, hvor også, i gammel tid, de tantriske yantra har deres oprindelse. Under ét kaldes denne kunst Madhubani efter en by i området. Det sidste billede i artiklen om "Kriya II - til dybet af din natur", hedder: Shri Vijaya Pujan Yantram (vækker den sejrrige kraft); i denne leder ser du Shri Bhaum Pujan Yantram (for frugtbarhed i folkekunsten eller åndelig kraft i tantra); og det tredie yantra ser du også i "Kriya II - til dybet af din natur" Shri Ganapateshavari Yantram (Ganesha Yantra). Billederne tilhører Swami Janakananda.