Yogalæreruddannelse

Introduktion

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – Yeats

Yogalærertræningen ved Skandinavisk Yoga og Meditationsskole er en gedigen og veletableret uddannelse. Det er en fuldtidstræning som varer i fire år. Yderlige to år kræves for at blive meditationslærer..

water-lily

Træningen foregår I ashramen på Håå Internationale Retreat Center (og dets bagland), og delvis også på skolens andre afdelinger.

Du deltager i en fortløbende praktisk, teoretisk og kreativ proces. Den danner grundlaget for at arbejde med andre, og giver dig et grundigt kendskab til dig selv, og en personlig oplevelse af autentisk yoga og meditation.

Hermed et citat fra en amerikansk professor, der giver et eksempel på hvorfor en sådan erfaring er nødvendig:

Yogalærerens uddannelse er vigtig. Vi har ved at undervise de 12 hospitalsgrupper fundet ud af, at det ikke fungerer så godt at tage en sygeplejerske og lære hende yoga i seks uger, og derefter lade hende være yogalærer. Det er bedre at tage en yogalærer, som har praktiseret i 20 år, og lære denne lidt om medicin - om hjertet, og hvordan man skal tage sig af patienter.

Så det er ikke bare vigtigt med lidt træning. Den forandring, der sker med en person, det at man kender sig selv, er noget man opnår gennem mange års arbejde med sig selv - at man har en ro og selvtillid og indre begejstring, motiverer patienten til også at benytte sig af yogaen. Så det er meget afgørende.

Jeg ville nødigt have, at en yogalærer har en dårligere uddannelse indenfor sit felt, end en læge eller en kirurg har indenfor sit. Vi har erfaret at vi behøver yogalærere, som går ind for sagen, og som har beskæftiget sig med det i lang tid.”

– Dr Larry Scherwitz

Forudsætning

Før du beslutter dig til at begynde på vores yogalæreruddannnelse, anbefaler vi at du deltager i det årlige Tremåneders Sadhana Retreat på Håå Retreat Center. Derefter vil du vide mere om, hvad vi underviser i, og hvem vi er.

Tremåneders Sadhana Retreatet  er et enestående og indholdsrigt retreat, hvor du lærer en sjælden og dybtgående yoga at kende. Den udgør en forudsætning for yogalærertræningen. Selvfølgelig kan du deltage i dette retreat (eller et andet, kortere retreat) uden at behøve at tage stilling til, om du vil begynde på yogalæreruddannelsen, og du vil opnå en erfaring som kan blive skelsættende i dit liv.

Man ansøger om at begynde på yogalæreruddannelsen, efter at man har gennemført Tremåneders Sadhana Retreatet ved en personlig samtale med kursets hovedlærer.

Da Tremåneders Sadhana Retreatet giver dig en meget grundig erfaring med yoga og meditation, er der ikke andre betingelser for denne uddannelse.

Efter at du har deltaget i Tremåneders retreatet I Håå, er du velkommen til at bo i ashramen i et stykke tid. Det er en god måde at finde ud af, om denne måde at leve på er noget for dig.

Omkostninger

Du kan deltage i ashramlivet bagom retreaterne, gratis, hen over sommeren, efter dit Tremåneders Sadhana Retreat.

Fuld pris

Fra midten af august begynder man at betale. Prisen inkluderer undervisning, kost og logi. Betalingen pr. år er 36.000 SEK (2023).

Rabat

Aspiranterne som begynder på uddannelsen kommer imidlertid fra meget forskellige baggrunde. Nogle har været i gang med en karriere og har et hus eller en lejlighed og opsparing. Andre har studeret et andet sted, eller har været arbejdsløse osv. Yogalæreraspiranterne deltager helhjertet i uddannelsen, så der er ikke tid til at tjene penge udenfor. Derfor kan det ske at kursusgebyret bliver tilpasset den enkeltes økonomi, så det kan variere meget individuelt.

Minimum betalingen for hele uddannelsen på 4(-6) år er 36.000 SEK, som betales I løbet af det første år af uddannelsen. Denne mulighed er for dem, som ikke har midler til at betale mere.

Ashramuddannelsen

Det, der er vigtigt for os som lærere, er din oprigtige motivation, at du er interesseret i at deltage aktivt i det liv, vi lever i ashramen, i at hengive dig til træningen. Du bor sammen med lærerne og de andre aspiranter i flere år for at kvalificere dig som yoga- (og meditations-) lærer. Således følger vi en ældgammel tradition, som de fleste yogalæreruddannelser ikke tilbyder mere; en tantrisk ashram-tradition og en Sanyasi-livsstil.

yoga-theacher-education_image_400_w

Nogle af aspiranterne deltager i den grundlæggende træning, andre er i gang med træning til meditationslærer, eller videreuddannelse. Når yoga- (og meditations-) læreruddannelsen er gennemført, så er du ikke bare en instruktør, men en certificeret og højt kvalificeret lærer – og du kan enten fortsætte med at undervise i samarbejde med Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Håå eller på en af skolens andre afdelinger, eller du arbejder som  selvstændig yogalærer.

Gruppen af aspiranter og lærere på vores skole er international, derfor foregår undervisningen oftest på engelsk i yogalærerklasserne; men når det handler om at øve sig i at undervise, vil det også være muligt at tale svensk, dansk eller norsk.  

Formålet med ashramlivet, specielt i de første år af uddannelsen, er at give dig mulighed for at holde en pause fra alt det, du var vant til før du kom. På en måde at holde fri fra dit tidligere liv. Dette lyder måske mærkeligt for en som ikke er motiveret til at gøre dette; imidlertid er dette en naturlig vej at følge for en, som er inspireret af dette og ser det som en mulighed for personlig udvikling. Det giver dig et helt specielt overblik eller perspektiv på livet.

Derfor, som du måske allerede har indset, er vores uddannelse ikke egnet for dem, som allerede har ansvar for familie og job. Det er ikke sandsynligt, at du vil være i stand til at kombinere vores uddannelse med et almindeligt familieliv.

Indhold

Yogalæreruddannelsen indeholder både undervisningspraksis og –teori. Træningen modtages gruppevis såvel som individuelt. Naturligvis udspringer det hele fra ens egen brug af yoga og meditation, fulgt op af råd og vejledning fra læreren. Dertil kommer en mindre håndgribelig visdomstræning ifølge den hemmelig mundtlige eller hviskede tradition – en tradition, som hverken kan eller vil blive nedskrevet, forankret i dagliglivet og den indsigt, du modtager i meditationen. Den videregives direkte fra lærer til elev.

Træningen ledes af skolens erfarne lærere sammen med skolens grundlægger Swami Janakananda Saraswati. Hans traditionen har rødder langt tilbage. Kundskaben er blevet overført direkte fra lærer til elev – via Swami Satyananda Saraswati og hans lærer Swami Sivananda i Rishikesh – tilbage til Shankaracharya i Indien i det niende århundrede, og videre…

Uddannelsen bygger på fire områder

Kommunikation

– Evnen til at være nærværende i enhver situation, at kunne møde livet med initiativ og modtagelighed, i modsætning til at gemme sig bag forventninger og mytologier om andre verdener, andre tider, andre steder. At kunne give sig hen i nuet, uden at kræve at betingelserne eller menneskene først skal være anderledes, ideelle eller formelt korrekte, og uden at skabe afstand med en overbærende holdning.

Evnen til at være åben - lige meget om man står overfor en situation, en anden person eller en gruppe mennesker - udvikles ikke gennem terapier som blot hærder eller hypnotiserer personligheden og gør den dygtig til at „klare sig“. Disse gør ikke en bedre egnet til at deltage i og acceptere livet som sådan.

Uddannelsen bygger på virkeligheden i dagligdagen, hvor det i længden er umuligt at aftale spilleregler.

_mg_3155

Til hverdag må man til syvende og sidst regne med sig selv, med hjerte og hjerne. Træningen foregår når vi underviser eller bliver undervist, men frem for alt sker den i det arbejde og fællesskab som er på Håå Retreat Center eller måske i en af vores yogaskoler.

Erfaring og viden

– Man udvikler kendskab til krop, sind og energi ved at bruge yogaøvelserne og meditationerne. Denne erfaring følges op med relevante studier af fysiologi og anatomi, og med de videnskabelige undersøgelser af yoga og meditation ‑ og med et grundigt indblik i yogaens eget kildemateriale.

Karma Yoga

– Evnen til med energi og lyst at beskæftige sig med daglige gøremål små som store. At tage ansvar og være konsekvent i udførelsen af en arbejdsopgave ‑ som at undervise eller organisere og administrere undervisningen ved en skole og i dens opland; at deltage i den konstante ombygning og vedligeholdelse af huse og lokaler; at skrive, lave layout, eller programmere en computer; at deltage i forskning; at arbejde i skoven, eller på marken på Håå Retreat Center.

Selverkendelse

– Det allervigtigste og inderste i traditionen er at vække og træne opmærksomheden. Evnen til at opleve danner grundlaget for et godt helbred og for indsigt.

Tantra lærer os at give os hen, at leve med og at opleve os selv i helheden. Gennem meditationen erkender vi vor virkelige identitet og det der ligger udover den. Det giver os både mening og overblik i forhold til livet.

Disse fire hovedmoduler

dækkes i løbet af den fire-årige uddannelse:

Yoga:

  1. Hatha Yoga: renselsesprocesser – Asana: de fysiske øvelser og stillinger – Yoga terapi.
  2. Pranayama: åndedrætsøvelser, arbejde med energien – mudra og bandha: holdninger og låse – Prana Vidya.
  3. Yoga Nidra: meditativ dybdeafspænding – Shavasana – Pratyahara; at give slip.
  4. Dharana: koncentration – Tratak og visualisering

Meditation:

Undervisningen i meditation finder sted på yogalærerseminarer, retreater, satsang og på Antar Mauna (Indre Stilhed) kurser, såvel som ved personlig vejledning og egen praksis.

Delmoduler der også dækkes er:

Perspektiv

Uddannelsen har egentlig tre formål:

Og sidst men ikke mindst:

For mere information

om vores yogalæreruddannelse, beskrivelse af de ugentlige yogalærerklasser, yogalærerseminarerne (14 dages og weekender), karma yoga, ashramlivet – og meget mere, læs:

artikler om yogalæreruddannelsen i Læsesalen

Du er desuden altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Det er kun de skoler og lærere, som findes her, som på nuværende tidspunkt, er godkendte af os - i overensstemmelse med de retningslinier, vi har for præsentation, uddannelse og undervisning