Kriya Yoga retreat

Hovedparten af dette etmåneders Kriya Yoga kursus omfatter en tavshedsperiode på ca. 21 dage, hvor selve indlæringen af den videregående Kriya Yoga finder sted. Denne Kriya Yoga kan kun læres fuldstændigt under forhold som disse, med en grundig forberedelse, og hvor forudsætningerne for en virkelig fordybelse er til stede.

Se alle retreats

For at deltage i kurset må du have gennemført et af vores 10-dages retreat eller længere.
Du skal også have praktiseret Ajapa Japa eller Kriya Yoga som du har lært hos os, regelmæssig i 6 måneder, inden Kriya-yoga retreaten. (På Tremåneders sadhana-retreatet kan du dog komme uden at have deltaget på vore andre kurser.)

Kriya Yoga kurset omfatter tillige forskellige avancerede meditationer og yogateknikker. Vi varmer op med de metoder som du har lært tidligere på de kortere kurser, herunder Shankhaprakshalana.

„Kriya Yoga oplever jeg som en stærkt virkende meditation, der giver mig en tydeligt forhøjet energi, og en tilstand hvor det er vanskeligt at fastholde spændinger og depressioner. Jeg oplever at den renser ud i min underbevidsthed på den mest effektive måde. Den styrke jeg bygger op, gør det lettere at tolerere og konfrontere mit sinds indhold ‑ mine drømme bliver klarere. Jeg bliver bedre i stand til at se det i øjnene, der normalt ville distrahere mig eller få mig til at glemme hvem jeg er.

Det er min erfaring at søvnbehovet formindskes betydeligt hos dem som bruger denne teknik. De kreative evner styrkes og udvikles.”

(Swami Janakananda)

Ild

Forbered dig ved at praktisere det, du lærte her på Håå Retreat Center, især Ajapa Japa (eller Kriya Yoga), dagligt. Øv dig også i at kunne stå behageligt og afslappet i yogastillingen Viparita karani og at sidde i meditationsstillingen med korslagte ben.

Intensiver din praksis i ugerne før du kommer til retreatet!

Når man laver Kriya Yoga, er det vigtigt ikke at have metal på kroppen, for eksempel piercinger og andre smykker. Fjern alt metal fra kroppen, som du kan, før retreatet begynder.

Læs også om Kriya Yoga og forudsætningerne for at lære Kriya Yoga i teksten om Tremåneders sadhana-retreat.

Se en indgående beskrivelse: Om Sadhana, om cykler i helbredelse og indlæring og om at holde tavshed under indvielsen i Kriya Yoga”.

>>> næste: Prana Vidya kurset

Retreat-oversigt - tider, priser og lærere

meditation lawn håå