Velkommen til Håå Retreat Center i Småland

Vil du gå dybere - og have glæde af autentisk yoga og meditation?

Håå Retreat Center er gennem årene blevet kendt for den grundige og dybtgående undervisning, som foregår her.

De fleste af skolens elever kommer fra Skandinavien og resten af Europa, men mange mennesker fra Asien, Australien og Amerika rejser også til Håå for at tage del i den enestående træning.

Lysten til at udforske sig selv og måden hvorpå vi formidler den rige tantriske tradition, er det som motiverer vore elever.

Kursernes struktur og vor undervisning har noget at give, både til begyndere og til de, som har brugt meditation og yoga i mange år.

Du undrer dig måske over beskrivelsens omfang på disse websider. Den fortæller om kursernes opbygning og indhold, men som en elev sagde: den indeholder mere information om yoga og meditation end mange yogabøger.

Ved at beskrive kurserne på Håå Retreat og Kursuscenter tydeligt, vil vi sikre os at du ved, hvad det handler om inden du kommer. Derfor ber vi dig venligst at nøje læse hele beskrivelsen igennem.

„Jeg har valgt at bruge den rige tantriske tradition, både privat og i min undervisning. Den indeholder stærke og virkningsfulde metoder. De understøtter min handlekraft og min evne til at opleve.

I stedet for at låse mit sind fast i en ufrugtbar kritisk holdning, har jeg lært at hæve det til et receptivt og kreativt niveau. Det er selve grundholdningen i Tantra, som bl.a. kommer til udtryk i visse af dens meditationer - at man på en gang kan acceptere og hengive sig til livet og alligevel gribe ind og handle og forandre, der hvor det er muligt og behøves.“

(Swami Janakananda, grundlægger af skolen)

Vores undervisning er først og fremmest praktisk anlagt. Du kommer, fordi du vil have en erfaring og en virkning, og det får du ved at deltage i den proces, som et kursus er.

Det vil dog ikke sige, at vi slet ikke har teori med. Undervisningen suppleres med foredrag og kommentarer, hvor det er nødvendigt, for at du kan få det fulde udbytte.

Men alt er ikke undervisning. Naturen her i Småland - skoven, markerne, åen, søen og dyre- og fuglelivet bidrager til at gøre opholdet i Håå rigt på oplevelser. Du kan gå ture eller sejle i robåd og kano.

Vores finske brændesauna står til din rådighed mindst en gang om ugen, og det at flyde i pyramiden er absolut værd at prøve som et supplement til undervisningen.

 

„Det er nu to dage siden at jeg forlod kurset og jeg har stadigvæk en glad og selvmodsigende følelse af stærkt opladet energi og dyb indre ro.“ (Kursusdeltager fra Israel)