Håå Retreat Center

Håå Retreat Center, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Sydsverige kan meget vel være det sted hvor du for første gang i dit liv oplever autentisk yoga og den dybe effekt det kan have. Vores lærere har alle lang erfaring med yoga og med at undervise.

Centeret drives af de yogalærere, aspiranter og ashramiter som bor dér på ethvert givet tidspunkt. Her afholder vi vores yogalærerseminarier og andre yoga- og meditationsretreats. Lærere fra vores søsterskoler kommer også regelmæssigt og underviser i Håå og hjælper med at drive centeret.

Håå Retreat Center er også en ashram, et ‘yogaværksted’; et beskyttet, kreativt og inspirerende miljø, et sted du kan bo og arbejde i en kortere eller længere periode af dit liv, mens du laver yoga og meditation i fællesskab eller alene – og hvis du ønsker, kan du blive trænet til at blive yoga- og meditationslærer gennem at deltage i vores yogalæreruddannelse.

Hvor finder du os?

Glasudbygningen 2000

Skolen er en selvejende institution (stiftelse) og er fri af alle kommercielle, politiske og religiøse interesser.

I 1970 grundlagde Swami Janakananda den første Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i København og i 1972 grundlagde han Håå Retreat Center.

Artikler om Skandinavisk Yoga og Meditationsskole:

En yogaskole ser dagens lys – og skolens manifest

Grundighed og åndelig styrke