Krop, sind, energi – og bevidstheden

„En energistrøm som sendes gennem et system bevirker at systemet organiserer sig.“
(H. J. Morowitz – Energy Flow in Biology)

Se alle retreats

Hatha yoga og meditation

Vor undervisning bygger på en rig tradition, det vil du komme til at opleve under kurset. Udfra en grundig viden om krop og sind har yogierne udviklet hatha yogasystemet for at opnå fysisk sundhed og velbefindende.

Oprindelig blev navnet hatha yoga kun brugt om de forskellige renselsesprocesser, men efterhånden kom det til at omfatte hele den fysiske side af yoga med dens stillinger og åndedrætsøvelser. Det er i denne betydning, at navnet bruges her, som en praktisk side af yogaen, til forskel fra yogafilosofien. Men frem for alt tjener hatha yoga som en forberedelse til meditation.

Yoga og meditation læres trinvist. Først enkle stillinger; senere bliver metoderne finere, virkningerne mere dybtgående, meditationen levende og kreativ. Du kan vælge mellem de mange forskellige metoder, som vi underviser i, og bruge dem efter dit eget behov.

Indlæringsprocessen kan opleves som en udvikling. Det drejer sig ikke om, hvem der er smidigst, eller om man har interessante oplevelser. Det drejer sig snarere om at opnå harmoni og komme i samklang med sig selv.

Muskler og organer

Yogastillingernes (asana) første formål er at fjerne de forstyrrelser i kroppen, som hindrer velvære og koncentration.

Du begynder med at opleve og smidiggøre kroppen med lette bevægelser. Derefter går vi videre. Hver morgen lærer du at stå i forskellige yogastillinger.

Når kroppen er i ro og musklerne holdes strakte et stykke tid, kan spændingerne ikke fastholdes – metoden er enestående for netop den yoga, som er dybtgående og i overensstemmelse med det erfaringsgrundlag, traditionen bygger på.

Ved at bruge stillingerne regelmæssigt, vænnes kroppen til at være afspændt. Blodomløbet øges i de indre organer, og deres funktioner reguleres. Nogle øvelser påvirker bestemte områder i kroppen, f.eks. øjenøvelser og rygøvelser, men samtidigt, i lighed med de andre stillinger, påvirker de også kroppen som helhed.

Åndedræt og energi

Ved at bruge åndedrætsøvelser (pranayama) præcist og regelmæssigt kan nervesystemet styrkes, depressioner og anspændthed fjernes, og hjernens to halvdele komme i bedre balance.

Med åndedrætsøvelserne lærer du din energi at kende, og med en ny følsomhed kan du begynde at kontrollere den. Det er på denne måde, at yogien kan beherske de funktioner i nervesystemet, som normalt ligger udenfor viljens kontrol.

Virkninger af dette viser sig i dagligdagen som en forøget kreativitet og koncentration. Når energiens strømme renses, er det svært at give op og blokere.

De læger, som har foretaget undersøgelser på os i laboratorier i Köln og Hannover i Tyskland, har konkluderet, at der ikke findes nogen metode eller medicin, der er så effektiv til at normalisere blodtrykket som yogaens åndedrætsøvelser.

Brugen af holdninger (mudra) og låse (bandha) afspænder og bevidstgør bestemte områder i kroppen – de såkaldte chakra, som har særlig betydning for en harmonisk enhed mellem krop, sind og energi.

Gennem mudraerne bliver du bevidst om sammenhængen mellem din tilstand og kroppens energifelt. Hvis bekymringer eller sygdom har begrænset dit energifelt, kan mudraerne bringe energien tilbage til dens fulde og oprindelige form. Om energiens form og mudraerne i yoga

Denne tekst publiceredes i det finske rejsetidskrift Mondo:

"Håå Retreat Center, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Småland, er måske det bedste sted i Europa, hvor man kan lære sig yoga, dvs. asanas, åndedrætsøvelser og meditation, på en dybtgående måde. Kurserne passer både til begyndere og mere erfarne, men er ikke noget for de dovne: programmet begynder tidligt om morgenen og fortsætter til sidst på aftenen, dog med passende pauser. I saunaen findes en finsk brændeovn, og den vegetariske/veganske mad er rigtig god".
- Jorma Rusanen, ordfører for det Finske Yogaforbund.

Afspænding

Meditativ dybdeafspænding - Yoga Nidra

Dodstilla

Yoga Nidra består af teknikker, som udløser en tilstand, hvor hele dit væsen bliver vitaliseret – resultatet er en stabil og vedvarende afspænding i kroppen og over hele hjernen (i en helt anden grad end afspændinger, som bygger på suggestion).
I Yoga Nidra opbygger du evnen til at være fuldt bevidst selv i meget dybe tilstande.
(Swami Janakananda)

Yoga Nidra spiller en væsentlig rolle i helbredelse, f.eks. ved at opbygge et stærkt immunforsvar. Mange elever fortæller, at Yoga Nidra er god mod søvnløshed. De bruger båndet eller cd'en Oplev Yoga Nidra derhjemme.

For at kunne koncentrere sig, og for at kunne give sig hen og opleve, f.eks. en yogastilling, må man kunne spænde af. Derfor er Yoga Nidra også vigtig i samspillet med de andre øvelser, som vi bruger i løbet af dagen på et kursus.

Men Yoga Nidra er ikke bare afspænding. Det er en metode til at bygge bro mellem den indre og ydre bevidsthed – for hvad hjælper det, at du tager en beslutning, hvis underbevidstheden stritter imod?

Læs mere om Yoga Nidra i hæftet, som følger med cd'en. Du kan også læse artikler om Yoga Nidra og tantra, og om en videnskabelig undersøgelse af Yoga Nidra, foretaget på Rigshospitalet i København.

Med Yoga Nidra begynder fordybelsen.

Koncentration

tratak_w12-RGB-fra-cmyk

Vi har set, hvordan man kan lære at spænde af og fjerne det, der hindrer koncentrationen. Men sindet skal også trænes i at udnytte den nye åbenhed og i at samle sig om én ting ad gangen. Vi bruger forskellige koncentrationsteknikker; Tratak hvor vi ser på ydre og indre objekter og Nada Yoga hvor vi opdager de indre lyde og lytter til dem.

Meditation

Det at kunne meditere vil i begyndelsen sige, at man kan give slip på mentale spændinger og bekymringer. I vores undervisning når vi, gennem sindets forskellige dimensioner, ind til en egentlig meditation. Dette er væsensforskelligt fra trance, „positiv tænkning“ eller hypnose (ofte kaldet „healing“ eller „mental træning“), hvor man manipulerer med sindet og begrænser det til sine egne eller andres forestillinger. Egentlig meditation bygger på klarhed, en udvidet opmærksomhed og forhøjet energi.

Udover helt enkle meditationsteknikker, som vi møder i teori og praksis, indeholder kurset de følgende to dybtgående tantriske meditationer:

Indre Stilhed (Antar Mauna) giver en grundlæggende træning af opmærksomheden. Meditationen begynder i den helhed, hvor du befinder dig, i den verden, som du oplever gennem dine sanser, på det sted og i de omgivelser, hvor du i øjeblikket mediterer. Du træner din evne til at opleve. Fra sanserne bevæger du dig gradvist og uundgåeligt gennem de tilstande, vaner, tanker og følelser, som din personlighed normalt indeholder. Du lærer at opleve personligheden uden straks at skulle være kritisk eller analyserende overfor den, uden at skulle hæmme den eller ændre på den. Du lærer den at kende. Så går du endnu dybere, ind gennem forskellige dimensioner i dit indre univers, til det inderste i dit væsen, hvorfra du oplever.

Godt eller ondt, jeg er seeren; om min tilstand er forstyrret eller samlet, jeg er seeren. Hvis jeg ændrer på kroppens stilling, er jeg seeren. Jeg er ikke den som koncentrerer mig, jeg er ikke den som mediterer. Nej, jeg er blot seeren af alt det, som sker i mig. Jeg er upartisk, objektiv og klynger mig ikke til noget.
(Swami Satyananda)

Det er en meditation, som bedst læres direkte fra lærer til elev. Man bliver hele tiden ledt tilbage til sig selv, til den der oplever bag det hele. Den slags meditation bygger på love eller tendenser i sindet, som er fælles for alle mennesker. Man vender tilbage. Vi underviser i to versioner af denne meditation; Indre Stilhed i syv trin og Returning, som består af fire dele.

meditation

I meditationen gennemlever du en proces, ikke af selvanalyse, men af selvoplevelse. Det er her, meditation når længere end psykoanalysen i den moderne psykologi. Du analyserer ikke dig selv; du ser dig selv.“ (Swami Satyananda)

Den viden eller indsigt, der vokser ud af meditationen, præger også hverdagen. Den repræsenterer kernen i Tantra, den tantriske holdning.

Du accepterer dig selv, sådan som du er, sådan som du lever. Du behøver ikke at være en anden, for at realisere dig selv – eller for at leve. Du behøver ikke at ændre dig, du er allerede – dig selv."
(Swami Janakananda)

„Du alene er tilskueren, og som sådan har du faktisk altid været fri. Det eneste, som bandt dig var, at du anså en anden for at være tilskueren.“
(Ashtavakra Gita)

Ajapa Japa og Kriya Yoga.
Som en ægte tantrisk meditation bygger Ajapa Japa på et forløb af forskellige metoder, der bringer dig mod stadig finere tilstande: et bestemt åndedræt, det psykiske åndedræt, et mantra, chakra og et par dybere dharana metoder.

Processen i Ajapa Japa består af flere dele; først styrkes og renses dit energifelt, så samles dit sind, og din tilstand fordybes.

På denne måde opbygger meditationen et energifelt og en tilstand, hvor blokeringer og begrænsende forestillinger har svært at finde fodfæste. Det giver stabilitet og reel handlekraft. Vel at mærke hvis du forstår at bruge handlekraften i dit daglige liv. Se også Karma Yoga

På kurset vil du først opleve en kort og enkel variation (Energiens Kilde), og så en mere avanceret form, der består af ni trin. Ajapa Japa er begyndelsen til Kriya Yoga.

Chakra

Den viden vi i dag har om chakra kommer fra yogatraditionen. Tidligere var de kendt hos alkymisterne i Europa, i den jødiske tradition i Kabbalaen og i Nordamerika hos bl.a. Hopi-indianerne.

Yogaøvelserne balancerer dine chakraer på en grundlæggende måde. Hver af de klassiske stillinger har sit chakra. I den dybe tilstand, du oplever, når du er helt stille i stillingen, samler du opmærksomheden ved et særligt område i kroppen, stedet for stillingens chakra.

Med mudra og bandha vil du gennem din energi kunne påvirke disse områder.

Yoga Nidra nås de med symboler og mantra.

Chakra Rohana & Avarohana trænes den indre følsomhed, ved at du synger eller koncentrerer på bestemte toner i de områder af kroppen, som står i forbindelse med de forskellige chakraer.

Chakraerne har betydning for kroppens psykosomatiske balance, og for hvordan man kan beherske de funktioner, som normalt er uden for viljens eller bevidsthedens kontrol (det autonome nervesystem). Fordøjelsen kan reguleres bevidst, og talrige rapporter beskriver yogier, der er i stand til at nedsætte hjerteaktiviteten, så kun følsomme instrumenter kan måle, at de er i live.

Under meditationen vokser indsigten om hvad chakrane egentlig er efterhånden frem. Chakraerne er hvirvler eller korridorer ind gennem dit væsen - hvor krop, sind og energi mødes. Chakra betyder cirkel, hjul eller hvirvel, energihvirvel.

„Når du har lært chakraerne at kende
vil du opdage at de fungerer som 'sanser'
i de psykiske dimensioner,
som øjne, ører og også stemmen fungerer
i den fysiske dimension.“ (Swami Janakananda)

Karma Yoga

Kar ma Yoga in fields

Du lærer mange ting på kurset, men alt foregår ikke i yogarummet. Din krop må kunne omsætte den energi, du opnår gennem øvelserne. En vigtig del af processen, som du gennemlever, er at deltage i det fælles arbejde omkring Håå Retreat Center: opgaver i haven, i skoven, på marken; madlavning, brødbagning, opvask og rengøring eller måske et reparationsarbejde på huset.

Socialt set indebærer Karma Yoga (som disse aktiviteter kaldes), at du kan gøre noget sammen med andre og for andre, og at du ikke forventer at blive vartet op.

Det er jo ikke en pensionatsferie, du er kommet på, men et kursus for mennesker der vil arbejde med sig selv. Og du skulle gerne have det ud af det, at du siden bedre kan gå i gang med de opgaver og udfordringer, der venter derhjemme. Aktivitet skaber energi og handlekraft.

„Når man er aktiv, er man stabil. Kun gennem handling opnår man stabilitet. Når man opnår lykke er man aktiv. En som ikke kan finde lykken er ikke aktiv.“ (Chandogya Upanisad).

Denne hemmelighed er der mange, der har opdaget på vore kurser.

Uden Karma Yoga ville det ikke være muligt at køre så omfattende kurser som disse. Kurset tilbyder mange veje til fordybelse, men de forventede resultater kunne ikke opnås på en harmonisk måde uden udadvendt aktivitet og fælles opgaver. Når du fuldt ud deltager i disse aktiviteter og samtidig opdager, hvordan du selv bidrager med noget, så kan du bedre modtage det, du kom for. Energien omsættes og kommer til din rådighed. Karma Yoga er en aktivitet, som skaber balance i hele kursusforløbet, og er derfor i høj grad medvirkende til at øge dit velbefindende.

Karma Yoga står på programmet ca. 1½ time hver dag, og udover det, deltager du nogle gange om ugen i køkkenet om eftermiddagen eller om aftenen.

Tarmskylning

New-Image-cheers

Yoga begynder med renselsesprocesserne: Neti (næseskylning), og Shankhaprakshalana (tarmskylning). Det gør vi en dag i begyndelsen af kurset.

shankvand2

Først skylles hele fordøjelsessystemet igennem med lunkent saltvand. Ved hjælp af nogle lette yogaøvelser bringes vandet fra maven gennem tarmene og ud ad endetarmen; så tømmes maven for det resterende saltvand (Kunjal), og til sidst skylles næsen. Derefter spiser du en speciel ret mad og hviler dig grundigt. De følgende ti dage holder du en diæt, som skåner tarmene og understøtter og bevarer den harmoni, som opstår i kroppen ved renselsesprocessen.

shank

Hvis du ryger er det let at holde op i forbindelse med disse øvelser - lad derfor ikke vanen automatisk bestemme, men lyt til kroppen og undgå det helst, så længe diæten varer. Med yoga kan du give dit nervesystem en chance for at klare sig selv – uden nikotinens formynderskab.

Shankhaprakshalana fjerner de grove spændinger i kroppen og hjælper med til at opbygge en større følsomhed. Det giver dig et bedre udbytte af kurset. Læs venligst detaljerne om tarmskylningen og den specielle diæt du får i de 10 følgende dage

Neti, eller næseskylning, kan du lave dagligt. Den renser luftvejene, forebygger allergi og forkølelse og gør det lettere at lave åndedrætsøvelser (se mere om næseskylning).

Foredrag og satsang

Forskellige emner, som yderligere udvikler kendskabet til brugen af yoga og meditation, gennemgås ved foredrag og og samtale: hvordan man forholder sig til påvirkninger, og til smerte; hvad den afspændte og meditative tilstand egentlig kan bruges til; forskellige elementære og videregående meditationer og teknikker; evnen til at opleve som en helbredende og forebyggende faktor i livet.

Musik og dans

At spille musik med andre, at synge indianske, arabiske eller indiske meditative sange, i dans at udtrykke sig i frie bevæ­gelser eller efter en tradition: fra sufierne, fra Afrika, men også fra dig selv – vil, når du giver dig hen, frigøre energi og følelser. Gennem forskellige danse udvikles din evne til at kommunikere med andet end ord, og du oplever dig selv som del af et fællesskab.

Oplevelse forener
bedømmelse adskiller

Sufi dance

Se også

Kraften i sangen, musikken og dansen

Tavshed...

På skemaet står tavshed (mauna), og det er bogstaveligt ment. Vi giver derved hjernen et hvil, især den venstre hjer­nehalvdel. Vi taler ikke, skriver ikke og læser ikke under de to og et halvt døgn af kurset, som tavsheden varer (se også Tremåneders sadhana kurset.)

Det kommer som en overraskende lettelse for de fleste. Tavshed øger den indre opmærksomhed og åbenheden overfor omgivelserne. Sindet bliver fint indstillet, og indlæringen af yoga og specielt meditation forbedres. Tavshed gennem længere tid vænner sindet, og derigennem hjerne og ansigt, af med de anspændte tilstande.

Foruden de dage, hvor vi er tavse hele dagen, beder vi dig altid være tavs i yogarummet, uanset hvornår du går derind, og også, på en del af kurset, ved måltiderne i spisestuen.

... og individuel vejledning

Der er stor forskel på, hvornår det går op for kursusdeltagerne, hvad vi egentlig laver, og hvordan det virker. For mange sker det først de allersidste dage. Da taler vi om det, du har lært og om hvordan du kan bruge det, når du er kommet hjem. Ligeledes har du mulighed for at få en personlig samtale med kursets lærere. I løbet af kurset vil du også kunne få in­dividuelle råd. Forvent dog ikke nogen samtaleterapi; det gælder først og fremmest om at lade mulighederne stå åbne og at opleve.

Lige fra starten opfordrer vi dig til ikke at tale med de andre deltagere, om det du oplever i din meditation. Det skal ikke lægges fast på et for tidligt tidspunkt af dine egne eller andres meninger. Fordøj det selv og få på den måde mest muligt ud af det, du lærer.

Du hele menneske
hvad end du gør
det kan du gøre

 „Jeg tog til Indien for at lære mere om yoga og rejste rundt til forskellige ashrammer dernede, men den yogaundervisning som jeg fandt var overfladisk. Ingen steder mødte jeg den intensive og dybtgående proces som man deltager i på jeres kurser“ (Svensk elev)

Fritiden

I landskabet og i skoven omkring Håå Retreat og Kursuscenter kan du gå ture eller stå på ski.

Området har et rigt dyre- og fugleliv.
Der er mange rådyr, og hvis du er heldig
ser du måske en elg eller en odder
– til høsten og våren kommer traner,
gæs og svaner forbi.

Hvor åen munder ud i søen
har vi en båd og flere kanoer.
De står til din rådighed.

De forskellige aktiviteter, vi kan tilbyde i fritiden skal ses som en del af kursets proces.
Som det fremgår af afsnittet om Karma Yoga, vil du få mest ud af kurset, hvis du er aktiv.
Det gælder naturligvis også i fritiden.

Tur på isen

Om vinteren er du meget velkommen til at benytte dig af de ski og skøjter, som skolen råder over (men tag gerne dine egne med).

Du kan også lære at bruge vore biofeedbackapparater og måle forskellige reaktioner i din krop, som man normalt ikke opfatter. Ved hjælp af ap­paraternes signaler bliver du bevidst om, hvornår du spænder eller slapper af i en muskel, eller i hjernen, og hvornår du øger eller sænker din hudmodstand.

Pyramiden og Saunaen

sauna
h04-pyramide_w1-(cmyk-lay)

I „Pyramiden“ flyder man stille i kropsvarmt saltvand. Fraværet af sanseindtryk får tankerne til at falde til ro og kroppen til at spænde af – af sig selv. Læs om Pyramiden og pratyahara

Visse eftermiddage bruger vi vores finske brændesauna.

Tag gerne tegneblok og farver med. Især på de længere kurser er det en fin idé at tegne eller male.

Kursusdagen kan se således ud:

5.15Vækning, næseskylning
5.50-6.15Koncentrationsteknikker
6.15-8.00Yoga‑ og åndedrætsøvelser
8.15-8.45Te - Dalia, lavet på dinkel/ris/byg
8.45-10.15Karma Yoga
10.15-10.50Meditativ dybdeafspænding: Yoga Nidra
10.50-11.50Meditation: Ajapa Japa
12.00-16.00Frokost, fritid til gåture, ridning, sauna osv.
16.00-17.00Yogastillinger, åndedrætsøvelser m.m.
17.00-18.00Meditation: Returning eller Indre Stilhed
18.00Aftensmad
20.00-22.00Foredrag, satsang, meditation, kirtan eller sufidans
ca.:22.00Vi går til ro

Kom kun for det, vi underviser i

Brug ikke andre metoder (meditationer, terapier, massage, astrologi, tarot osv.) end dem, du lærer på kurset, mens du er her – hverken alene eller sammen med andre. Og for dine knæ er det bedst, at du ikke løbetræner (jogger) under kurset. Tag heller ikke en masse bøger eller tidsskrifter med. Så kan vi som lærere bedre sikre, at du får den tilsigtede virkning, og du vil lettere kunne tilegne dig det, som du kom for.

Retreat-oversigt - tider, priser og lærere

>>> næste: Tremåneders sadhana kurset