Energiens kilde

- en meditation fra den tantriske Kriya Yoga

af Joachim Rodenbeck


Mediterer man når man blot sætter sig ned, lukker øjnene og kobler fra?
Næppe – nogle få vil det måske lykkes at spænde lidt af, men man kan let forfalde til den illusion at man mediterer, og i stedet fortaber man sig i tanker, eller døser slet og ret hen uden at gå i dybden.

En metode er vigtig

For at komme i den afspændte tilstand, udnytte den og øse kraft af den, behøver man en metode. Dette bekræfter den amerikanske neuropsykolog H. Benson i sit kendte studie af afspændings- og meditationsteknikker The Relaxation Response fra 1975. Ganske vist kan mennesket bruge viljen til at aktivere sig eller hidse sig op, men det kan ikke spænde af alene ved hjælp af viljestyrke. Selv når man bilder sig det ind, fungerer det ikke – man opnår ikke virkelig dyb afspænding eller meditation.

Overalt på jorden kender man metoder til dette formål. I den japanske zen-meditation og også andre østlige traditioner anvender man åndedrættet som middel til at komme ind i meditationen. Her opleves først og fremmest det normale eller såkaldt spontane åndedræt.

I Kriya Yoga, som er kendt i Kina og Indien, bruger man en enkel åndedrætsteknik, det såkaldte psykiske åndedræt, for at rense sindet og komme i en dyb tilstand. Dette åndedræt kan udføres alene eller som udgangspunkt for et mere omfattende meditationsforløb. Meditationen Energiens Kilde (den lille Kriya Yoga), baseres i stor udstrækning på denne åndedrætsteknik.

Psykisk åndedræt...

... også kaldet Ujjayi Pranayama, er let at udføre. Det er et dybt, langsomt og afspændt åndedræt. Du sidder opret i en meditationsstilling. Ved åndedrætsøvelser og alle former for meditation, hvor man arbejder med den psykiske energi, er en rigtig meditationsstilling med opret rygsøjle vigtig. Det sikrer at energien strømmer frit og harmonisk.

Med åndedrættet laver du en let hviskende lyd, som kommer helt nede fra stemmebåndene. Lyden er afspændt som fra et barn i dyb søvn. Samtidigt med lyden ånder man dybt og langsomt ind, holder vejret ca. 3 sekunder, ånder så med lyden langsomt og afspændt ud, og holder vejret ude i ca. 3 sekunder. Derefter følger den næste indånding og så videre. I alt er der således fire faser: indånding, holde vejret, udånding, holde vejret ude.

Åndedrættet indvirker på krop og sind

At psykiske spændinger viser sig i kroppens muskler og at man gennem forskellige yogaøvelser kan fjerne disse, er måske bekendt. (Se også: Yoga – og noget helt grundlæggende ved brugen af Asana).

Det samme gælder for åndedrættet: Også her sætter spændinger sig fast. Som årene går udvikler hvert menneske sin bestemte måde at trække vejret på, svarende til dets personlige mønster af tanker og følelser. I enhver tilstand vi oplever, reagerer vi med at trække vejret på en bestemt måde. Lige meget om vi er rastløse eller forvirrede, afspændte eller søvnige, åndedrættet forandrer sig med det samme. Hvem kender ikke lettelsens suk eller at blive åndeløs når der sker noget virkeligt ophidsende?

Omvendt kan man gennem åndedrætsøvelser (Pranayama) udøve direkte indflydelse på kroppens og sindets tilstand. Der findes talrige sådanne åndedrætsøvelser, hver med sin præcise og specielle virkning. Mange er stimulerende og giver en opfriskende følelse af ny energi, andre virker afspændende og harmoniserende.

Ved hjælp af den ensartede lyd og den langsomme og regelmæssige rytme strækker det psykiske åndedræt vejrtrækningen. Dermed fjernes uregelmæssigheder og blokeringer. Virkningen opleves som behagelig afspænding og samtidig forøget energi.

Tungen

En bestemt måde at holde tungen gør det psykiske åndedræt fuldstændigt. Det kaldes for Khechari Mudra, på sanskrit betyder mudra en holdning som påvirker kroppens finere energi. Der findes en række forskellige mudra og denne betragtes som en af de vigtigste.

Tungen er bøjet let tilbage, så tungespidsen peger bagud og berører den bløde del af ganen og hviler der. Denne holdning kan til at begynde med føles noget uvant. Den har imidlertid forskellige vigtige funktioner. Når man sidder i længere tid med det psykiske åndedræt så gør det at man folder tungen, at man ikke bliver tør i halsen; samtidig stimulerer den det parasympatiske nervesystem.

Man siger, at denne holdning for et stykke tid ophæver det direkte samspil mellem sind og krop. Rastløshed, og hvad der ellers kan dukke op i sindet af tanker og følelser, virker ikke uden videre ind på kroppen, og omvendt påvirker tilstande i kroppen ikke så let sindet.

Bedre til at klare smerte...

På vores yogakurser for gravide er det psykiske åndedræt en vigtig del af undervisningen. Der findes en række forskellige åndedrætsteknikker, som kan være til hjælp under fødslen, men mange kvinder siger, at det først og fremmest er det psykiske åndedræt, der har hjulpet dem til at forblive afspændte, når veerne kom, til at kunne give sig hen til fødselsforløbet – og ikke mindst til at mindske smerterne.

En kvinde fra Stockholm havde en stærk oplevelse da hun fødte sit andet barn. Hun brugte det psykiske åndedræt under hele åbningsfasen, som strakte sig over flere timer. Dette er for de fleste den mest krævende del af fødslen, og her opleves ofte stærk smerte, det vidste hun fra sit første barns fødsel. Denne gang slappede hun af ved hjælp fra åndedrættet og mærkede slet ingen smerter, selvom hun var lysvågen og bevidst fulgte med i livmoderens åbning. Hun blev selv så forundret over det, at hun troede at fødslen var gået i stå. Hver gang hun blev i tvivl om dette, stoppede hun det psykiske åndedræt

for at se om der var noget galt – og da satte smerterne øjeblikkeligt ind.

En trinvis fordybelse

På grundlag af Det psykiske åndedræt udvikler Energiens Kilde sig som et bestemt forløb: Først begynder du med åndedrættet – du sidder med det et stykke tid, falder til ro og fordyber dig i det. Derefter lærer du at opdage og anvende bestemte energipassager i kroppen. Senere i forløbet kommer også bestemte lyde (mantra) til.

På den måde fjernes systematisk spændinger og blokeringer i kroppens energi, og efterhånden bliver det umuligt at fastholde begrænsende forestillinger og tilstande. Trinvis fordyber du sindet og når frem til stadig finere tilstande.

Et fuldstændigt meditationsforløb varer mellem 20 og 45 minutter, men det kan naturligvis ikke beskrives udførligt her. Hvis du gerne vil vide mere, finder du grundige anvisninger i Yoga, tantra og meditation i min hverdag af Swami Janakananda. Men det bedste er at få direkte undervisning på et kursus.

Alfa- afspænding af de små grå celler

Også hjerneaktiviteten forandrer sig under Energiens Kilde, dette vistes tydeligt i et forsøg foretaget på Universitetsklinikken i Køln under ledelse af Dr. Thomas Schmidt.

Under meditationen fik flere yoga og meditationslærere undersøgt blodtryk og hjerterytme samt hjernens elektriske aktivitet. Ved hjælp af elektroder, som var jævnt fordelt på hovedet, blev hjerneaktiviteten gengivet på en elektroencefalograf (EEG).

Først sad forsøgspersonerne alene og mediterede uforstyrret, derefter forsøgte lægerne at forstyrre dem systematisk, fortæller yogalærer Thorbjørn Knudsen (på Billedet):

... vores hænder blev sænket i iskoldt vand, gennem høretelefoner blev der afspillet øredøvende larm, og vi blev endda stukket med nåle. Alt dette kunne jeg periferisk opfatte, men jeg følte mig ikke forstyrret af det.

De elektroniske målinger bekræftede denne personlige oplevelse. Under meditationen forandrede hjernen sin frekvens: Fra en høj aktivitet (betafrekvens) til en dyb og stabil alfafrekvens.

Hjernefrekvensen kan måles hos alle mennesker og viser tydeligt om man befinder sig i en vågen tilstand (Beta), om man spænder af (Alfa), om man sover i en let (Theta) eller i en dyb søvn (Delta). Alfafrekvensen indtræder altså hver gang vi spænder af, og det sker af sig selv lige før vi falder i søvn. I dyb afspænding og i meditation, derimod, vælger vi bevidst at forblive i alfatilstanden, altså ikke at gå dybere og falde i søvn. Denne tilstand opleves da som en periode, hvor man falder helt til ro og kommer til nye kræfter. På vejen ind i roen åbner sindet sig og slipper hverdagstankerne. Ofte dukker der spontane kreative idéer eller løsninger på bestemte problemer op.

Hvad lægerne bag undersøgelsen undrede sig mest over var, at der selv under de ekstreme forstyrrelser ikke viste sig ændringer i alfaværdierne af EEG'et. Hjernen befandt sig med andre ord under hele forløbet – uafhængig af de ydre indflydelser – i en vågen og afspændt tilstand uden at blokere.

Nyere undersøgelser, både i USA og her i Skandinavien, viser desuden, at ved brug af meditation over længere tid, kan hjerneaktiviteten ændre sig vedvarende. Den som mediterer regelmæssigt har altså en varig afspændingseffekt – også i hverdagen.

Effektiv indlæring

Historien fra en københavnsk studerende viser, hvordan dette er praktisk anvendeligt. Hun var ved at forberede sig til en vigtig eksamen og havde besvær med læsestoffet:

... hver gang jeg kom til bestemte steder i teksten, dukkede der forståelsesvanskeligheder op. Jeg blev anspændt, træt og ukoncentreret og kom ikke videre. Da jeg begyndte at bruge meditationen, forsvandt disse problemer efterhånden. Jeg havde simpelthen så meget energi, at jeg ikke kunne blive hængende i denne ,jeg-kan-ikke-tilstand. Selv ved svære passager gav jeg mig tid til at læse og gik ikke i baglås, og da blev sammenhænge tydelige, som jeg tidligere slet ikke havde kunnet overskue. Jeg kunne uden vanskeligheder lære det forlangte pensum.

Denne evne til at forblive åben er meget vigtig ved intellektuelt arbejde, men kan også gøre nytte overalt i det daglige liv, og ved enhver form for kreativitet. Når du ikke uden videre lader dig blokere af begrænsende forestillinger, kan du bedre sætte din styrke ind på det, som du har sat dig for.

På vej til Kriya Yoga

I den tantriske tradition er to meditationsforløb baseret på psykisk åndedræt: Energiens Kilde og Ajapa Japa. Begge kaldes også den lille Kriya Yoga og er de første skridt i retning af den langt mere omfattende Kriya Yoga.

Ajapa Japa kan betegnes som en fortsættelse af Energiens Kilde. Den er mere dybtgående og omfangsrig både hvad angår tidslængden og omfanget af de enkelte trin. De sidste trin lærer du under en kort tavshedsperiode.

Indlæringsprocessen af Ajapa Japa tager længere tid, og derfor underviser vi kun i den på 10- og 14-dages kurser på Håå Retreat Center i Småland. Her lever man et par uger på landet – uden fjernsyn, radio eller aviser. En sådan ferie fra alle daglige påvirkninger skaber den ro og koncentration der skal til for virkelig at lære meditationen og lige fra starten få udbytte af den.

Den som vil gå endnu et skridt videre kan lære den fuldstændige Kriya Yoga. Swami Janakananda og Swami Ma Sita underviser i Kriya Yoga i dens oprindelige form og omfang og under de betingelser som kræves for en sådan indvielse. Dette finder sted på på det årlige Tremåneders sadhana retreat og det årlige et måneds Kriya Yoga retreat.

 

Se også Kortlægning af hjernens aktivitet efter Kriya Yoga