Yoga

- og noget helt grundlæggende ved brugen af Asana: yogastillinger

af Gunnar Petersen og Franz Jervidalo, redigeret i 2017.


Yoga handler om kunsten at leve. At kunne hvile i sig selv og have balance i livet, balance mellem aktivitet og hvile, mellem spænding og afspænding, mellem det ydre og det indre.

Yoga handler også om at være i stand til at vende tilbage til denne balance, hvis den et øjeblik skulle være forsvundet eller for en tid være glemt helt bort. I dette arbejde indgår bl.a. yogaens stillinger som kaldes Asana.

Her ridser vi et grundtræk om brugen af yogaens stillinger op. I andre artikler går vi i detaljer om enkelte stillinger og programmer.

Ofte opfattes Asana som en slags gymnastik. Men i modsætning til gymnastik, hvor bevægelse er det grundlæggende og ikke altid udføres lige bevidst, gøres yogastillingerne under stor ro og med fuld opmærksomhed. De kaldes ikke øvelser, men stillinger, hvori man for det meste befinder sig uden at bevæge sig. De er baseret på en grundlæggende viden om, hvordan kroppen fungerer, i sig selv og i sammenhængen med sindet og den psykiske energi.

Med Asana menes en korrekt udført, stabil og behagelig stilling, udviklet, gennemprøvet og overleveret fra lærer til elev i generationer. Asana påvirker kroppen på forskellige måder alt efter hvilken stilling du står i: muskulaturen, organerne, blodkredsløbet, nervesystemet, kirtlerne og åndedrættet - se f.eks. artiklen om Hovedstand - og - Skulderstand.

Her skal vi begrænse os til den kendsgerning, at mens vi stille og roligt holder en muskel strakt i en yogastilling, så falder spændingen mere og mere jo længere tid vi holder strækket - musklen slapper af. Dette kan konstateres ved at måle muskelspændingen på en person som befinder sig i stillingen. Derfor står eller sidder man helt stille i flere minutter i hver yogastilling, og med et sæt af forskellige stillinger kan man bogstaveligt talt nå alle muskler i kroppen.

Det er ikke sådan at du presser på og overdriver udførelsen af stillingen. Du lader dit forhold til stillingen udvikle sig gradvist, ved netop at gå så langt ind i stillingen som kroppen tillader og ved at blive der et stykke tid. Lidt efter lidt falder spændingen og det bliver da muligt at komme længere ind i stillingen. På denne måde bliver alle yogastillinger med lidt øvelse mulige at udføre. Man kan også sige, at du lærer at give slip på enhver anstrengelse når du sidder, står eller ligger helt stille, mens du "hviler" i stillingen. Her oplever du så at din tilstand ændrer sig:

Asana giver en umiddelbar oplevelse af velvære og på længere sigt et godt helbred, og gør sindet koncentreret – stillingerne har imidlertid et videre formål: De fordyber din tilstand, hvilket er en forudsætning for  at kunne forstå og udføre yogaens åndedrætsøvelser – Pranayama på den rigtige måde - og derigennem virkelig få noget ud af dem. Det forbereder derefter den meditative tilstand og forstærker den.