Meditation

Meditation Energiens Kilde

På kurset i Energiens Kilde lærer du meditationen Energiens Kilde og dybdeafspændingen Yoga Nidra. Der vil også være orientering omkring brugen af meditation og afspænding i hverdagen.

I denne meditation bruges et dybt og roligt åndedræt som siges at styrke og rense kroppens energifelt. Gennem at slippe de ubevidste spændinger som findes i det normale åndedræt og dermed i nervesystemet, frigøres der energi. Det giver overskud.

Ved hjælp af bl.a. et mantra fordybes tilstanden yderligere og dit sind koncentreres.

Det har vist sig ved målinger, som vi har foretaget i samarbejde med læger ved universitetsklinikken i Köln, at hjernen, i den afspændte "alfa"-tilstand, ikke reagerer på pres under denne meditation. Hvis du giver dig tid til at sidde en lille halv time, kommer du derfor ind i en dyb ro - som påvirker resten af din dag.

Energiens Kilde meditation hører til Kriya Yoga traditionen. Dens virkning kan meget vel tilfredsstille dig fuldt ud, men også give dig lyst til at lære mere, f.eks. Ajapa Japa på 10- og 14-dages kurserne på Håå Retreat Center, eller det mest virkningsfulde i denne del af traditionen, den store Kriya Yoga. Et forløb som består af mere end 20 dynamiske og fordybende processer. Den læres af Swami Janakananda og Swami Ma Sita på 1- og 3-månederskurserne i Håå.