Satsang og meditation

med Swami Janakananda

kulturnatten-2752

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Købmagergade 65
ved Nørreport station og Kultorvet.

Skandinavisk Yoga og Meditationsskoles grundlægger,
Swami Janakananda, afholder Satsang (samtaler om yoga og meditation) og vejleder en meditation.

Under planlægning!

Velkommen til en inspirerende aften i Købmagergade 65!

Satsang – samtaler om yoga og meditation
med Swami Janakananda

Stil spørgsmål, eller bare lyt med til Swami Janakanandas udlægning og svar om den tantriske yoga og meditation. Aftenen slutter med en vejledt meditation.

Den mystiske oplevelse forbliver den samme fra kultur til kultur, fra tidsalder til tidsalder overalt på jorden. Den er baseret på søgen, på metoder og på ægte erfaring." (Swami Janakananda)

„Bag ved megen yogafilosofi, bag megen okkult snak, bag megen dommedagsdyrkelse og sekterisme ligger ofte et desperat ønske om at være et andet sted end der hvor man er, at hurtigst muligt komme hen til noget andet end det forhåndenværende. Man taler om det ‘åndelige’, man taler om det ‘hinsides’, men hvor bliver man selv af, hvor finder man ro?” (Swami Janakananda)

Swami Janakananda afholder også af og til et 3-ugers meditationskursus i København. Der er dog ikke planlagt noget kursus i 2023.

Swami Janakananda grundlagde Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i København i 1970 og leder skolens yoga– og meditationslæreruddannelse. Hans arbejde har stærkt påvirket brugen af yoga og meditation i Nordeuropa og han er internationalt efterspurgt som meditationslærer, foredragsholder og forfatter. Han bor ved Håå internationale Retreat Center i Småland, hvor han bl.a. underviser i Kriya Yoga og andre avancerede tantriske meditationer.
Læs mere om Swami Janakananda

og hans artikler i 'læsesalen' her på webben f.eks.: Harmoni mellem opleveren og det oplevede - om den tantriske meditation Antar Mauna (Indre Stilhed) - og om dens forfædre og søskende. En perle af en meditation - på én gang den mest grundlæggende og avancerede. Den indledes med metoder som gør dig selvstændig i forhold til påvirkninger - såvel indre som ydre.

Om Sadhana - om cykler i helbredelse og indlæring og om at holde tavshed under indvielsen i Kriya Yoga.

Kirtan - musik og mantrasang med Swami Ma Sita

- Næste Kirtan afholdes i efteråret -

Kirtan med Ma Sita Savitri
Swami Ma Sita
har - foruden sin musikalske baggrund fra sin opvækst i Island - den daglige ledelse af yogalærertræningen og undervisningen på retreaterne på Håå International Retreat Center i Småland.

Se også:
Kirtan – hengiv dig til sangen
og
Kraften i sangen, musikken og dansen