Et godt helbred er bedre end rigdom...

Om at trække vejret - Prana

af Dev Swarup Gupta (New Delhi)

Det er et universelt faktum, at det som gennemstrømmer alle former for liv er ‚prana‛. Og hvis den ikke uhindret kan strømme i vor krop, påvirkes hele systemet og bliver svagt, og således kan man komme til at lide af forskellige sygdomme, fysiske og psykiske.

Det er på grund af prana ørerne hører, øjnene ser, tungen smager, huden føler, næsen lugter, hjernen og intellektet fungerer.

Der er mange syge mennesker i denne verden, og der er mange som lever et elendigt liv, fordi de mangler denne livsenergi, som er en forudsætning for virkelig lykke. Og sand lykke kommer altid indefra — ikke udefra.

Ilt er gratis

Et af de vigtigste grundstoffer i sundhedsmæssig henseende er ilt. Den er gratis. Somme tider ville jeg ønske, at den kostede penge. Hvis den kostede 10,- kr. pr. liter, så ville folk virkelig gerne have den. Der ville blive stor efterspørgsel på den, lige som på Carlsberg øl i Danmark. Som det er nu må vi gøre noget selv, og for nogle mennesker er det for meget. Vi gider ikke gøre noget for at få ilt. Hvorledes får vi ilt? Ved at ånde dybt.

Som et eksempel på, hvor vigtig ilt er for kroppens celler, så lad os betragte det transportsystem vi har til at fordele dette grundstof til vores kropsceller. Lad os først og fremmest betragte lungerne som har ca. 300.000.000 luftsække, hvorigennem ilten passerer for at komme ind i blodkredsløbet. Hvis vi kunne udstrække disse tynde luftsække fra et par gennemsnitslunger til en plan overflade, så ville de dække et område på 42 m2.

Hvert minut passerer hele kroppens blodmængde over lungernes overfladeareal for at afgive den CO (kuldioxyd), som den fører med sig. Blodet indtager så igen ilt fra den luft vi indånder og bringer det tilbage til cellerne.

De celler, som har det virkelige arbejde med at transportere denne ilt gennem kroppen er de røde blodlegemer, hvoraf der går ca. 250 millioner på hver bloddråbe. Så anstrengende er det arbejde, som disse celler udfører, at hver celle kun lever i ca. 100 dage. Dvs. at der hver dag må produceres mange millioner nye blodceller. Alt dette for at skaffe ilt til de mange millioner celler i den menneskelige krop.

Hjernen

Det er en interessant kendsgerning, at de celler som er mest følsomme over for iltmangel, er hjernens celler. En god hjerne er noget enhver har brug for. Uden en god, klar hjerne og stabile følelser, har mennesket mistet kontrol over selve livets essens. Så vi beskæftiger os med kroppens allerskønneste organ — hjernen.

Her huses kroppens hovedorgan, menneskets sind. Og denne hjerne er ligesom en elektrisk dynamo i kroppen. Lægevidenskaben kan påvise forstyrrelser og ustabilitet ved at måle hjernens elektriske strøm. Og denne elektricitet får vi fra den luft vi indånder. Den ilt som er indtaget i lungerne og i blodkredsløbet, er beregnet for hele det elektrofysiske system.

Nogle få eksperimenter har vist at de højere hjernecentre først og fremmest påvirkes, når indholdet af ilt formindskes i den luft som vi indånder. Menneskets dømmekraft og hukommelse og alle sanserne bliver sløve på grund af mangel på ilt i den luft vi indånder. Den moderne lægevidenskab har påvist, at mere end 80% af sygdomme er forårsagede af, at hjernen fungerer forkert.

Derfor kan man ikke have et roligt nervesystem eller en god hjerne, og man kan heller ikke få fuld kontrol over sine følelser, medmindre man bevarer den høje elektriske energi i hjernens celler ved at få masser af frisk luft.

Åndedrættet

Derfor konkluderer vi, at det er umuligt at have et virkelig godt helbred eller bare et godt helbred med mindre vi hver dag bruger nogle få minutter (helst tidligt om morgenen) til at ånde dybt.

Det er ejendommeligt, at de fleste mennesker ikke ved, hvorledes de skal trække vejret dybt og korrekt. Hvis du vil lære det, så lær det ved at iagttage et barn som sover. Dets underliv hæves først når det ånder ind, og så brystet, og udåndingen begynder ved at brystet først slappes af og så underlivet. Det er den mest naturlige måde at trække vejret på.

Børnenes naturlige måde at trække vejret på har helbredt mange mennesker som led af søvnløshed. Hvis du ved det og lærer det dybe åndedræt, så sover du helt sikkert bedre (en meget dyb søvn). Spis bedre, få et bedre blodomløb, og tænk bedre; Ganske kort, du startede på et program for at hjælpe dig selv til at leve på en bedre måde. Og således er disse meget simple videnskabelige åndedrætsteknikker absolut et pas til et bedre liv.