Yogalærer - beskæftigelse eller kald?

Leder af dr. Daya Mullins, European College for Yoga and Therapy, Tyskland

For den der påtænker en uddannelse som yogalærer findes der i dag mange muligheder og tilbud. Hvordan skal man vurdere udbuddet af yoga? Tilbuddene strækker sig fra en weekend, fire weekender, uddannelse i henhold til de europæiske yogasammenslutningers minimumskrav på omkring 650 timer (a 45 minutter) til de mere omfattende og vidtgående studier ved yogakollegier, yogaskoler og yogauniversiteter.

1968, Paramahansa Satyananda underviste os personligt i alle discipliner. Kunnen og visdom gives videre gennem direkte menneskelig kontakt, i samliv og vejledning, det er en ægte tradition. (Swami Janakananda)

Det er klart, at vi ikke virkelig kan undervise i yoga, når vi blot har lært det gennem læsning. Det kan give en begynderindsigt som senere må efterfølges af mere dybtgående studier af denne almene og rigt udbyggede lære. Når vi er så vidt, må vi se os om efter en kvalificeret yogalærer som kan bidrage til vor krops og sjæls helse og til at åndeliggøre vort liv.

Efterhånden som yoga bliver mere mekanisk og modepræget møder vi den ofte som noget rent teknisk, sammentrængt til et antal øvelser uden forståelse for deres brug, for hvordan hvert trin bygger på de foregående, og hvordan læren udgør en helhed. Det er derfor vigtigt at du gør dig klart hvad det er du stræber efter og hvad du vil yde for at opnå det: Sæt dig dine mål og forfølg dem. Undervisning i yoga begrænser sig ofte til Lad os lave lidt øvelser sammen og bagefter drikker vi en god kop te ... det er udmærket, men for dem, der ønsker og stræber efter en dybere indsigt, er dette blot det første trin ... og derfra skal der fortsættes.

Mennesker anskuer oftest sig selv ud fra den forestilling omgivelserne tillægger dem, og de anstrenger sig for at tilpasse sig den. Men at leve ud fra en sådan forestilling føles sandsynligvis ret tomt. Der er i vort samfund en risiko, en tendens til især at betone det ydre liv, at søge magt og derved lægge mindre vægt på eller helt overse evnen til et liv som mennesket styrer indefra.

Udnyttelse af yogalærdom for med tiden at blive yogalærer - og grundlæggende at opnå højere forståelse og indsigt - kræver at du er målbevidst og vedholdende. Hvis du er så heldig at have fundet en lærer, du harmonerer med, bliver det nemmere, men er stadigvæk en udfordring, når du ønsker at lægge vægt på arbejdet med det indre.

Transformation er bedre end indoktrinering. 1968, Swamiji instruerer os i tarmskylning (Swami Janakananda)

Som yogalærere eller som de, der stræber efter at blive det, er der en vigtig afgørelse at træffe, valget mellem tro eller virkelighed - ud fra den indsigt at vi i virkeligheden ikke lever vore egne liv, men lever på andres opfattelse, andres forestillinger. Skal vi leve på beundring af andre eller skal vi finde vor individuelle, indre vej, udforske hvem vi i grunden er og berige vort liv? Når vi har taget stilling og handler derefter, kan det være en selvindvielse til yogavejen.

Vi kan finde og blive meget glade for en lærer, men den opgave der pålægges os i yoga er at leve fuldt ud og at tilpasse os vores eget livs virkelighed. En autentisk lærer udfordrer os, hvad er helt naturligt - hvordan kan eleven ellers lære at slå bro over de ofte begrænsede muligheder for at tænke og reagere? Men eleven får en fornemmelse af at blive forstået og understøttet af læreren. Hvis ikke det er tilfældet, er det måske på tide at se sig om efter en bedre egnet lærer.

Så det er indlysende at yogaeleven der ønsker at blive yogalærer må gøre sig klart, hvor han/hun står og hvor han/hun vil hen... og hvordan. Er interessen oprigtig, kræver det et tilsvarende engagement og en beslutning om vedvarende flid i læretiden samt daglige øvelser. Fire års studie til yogalærer kan her betragtes som det absolutte minimum, selv om opgaven egentlig er livslang.

Du kan finde seriøse lærere, men du må se dig for. Giv dig tid til at få en fornemmelse af den lærer, du føler dig tiltrukket af, hvordan han eller hun arbejder og hvordan du føler dig til mode sammen med ham eller hende. Omgivelserne har stor indflydelse på os mennesker, de kan bringe det bedste eller fineste frem i os eller stærke negative sider af vores karakter, dette skal vi tænke på, når vi vælger de mennesker vi vil lære sammen med. Der er mange glitrende tilbud, og nogle underviser i yoga som ikke er nået til den indre yoga, men er forblevet i den ydre glans. Dette stemmer ikke med yogas ånd, hvis lære er så dybtgående, at den kun kan opdages og forstås gennem langvarigt, omhyggeligt og opmærksomt arbejde.