Om

Om lyd og form

I yogatraditionen er der visse mantra (lydstavelser til meditation) og yantra (former at meditere på) der hører sammen. Formen som hører til mantraet Om siges at være Sri Yantra, og omvendt. Kan man påvise disse sammenhænge mellem form og lyd? Er det bare noget man oplever i sit sind eller kan det måles?

Dr. Hans Jenny brugte sit liv på at undersøge sammenhængen mellem lyde og former (se artiklen om Vibrationer skaber former…). Han var en af verdens ledende forskere på området og grundlægger af Kymatikvidenskaben.

På sit Institut for forskning i bølgefænomener i Schweiz konstruerede han omkring 1970, et såkaldt tonoscope, et apparat som omsætter lyde til former. Han skrev flere bøger om Kymatik og fotograferede og filmede hvordan lyde påvirker forskellige materialer.

sriyantra

Ifølge vore kilder fik man en person, som kunne udtale " Om" korrekt, til at synge det ind i tonoscopets mikrofon. Først dannedes en cirkel på pladen, så opstod der forskellige trekanter inden i cirklen, og når " m" tonede ud så stod Sri Yantra frem.