Erfaring og viden

- om at uddanne lærere ved Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

samlet og redigeret af Swami Ma Sita Savitri 1996 (red. 2016)


Anden del - et modul

Det følgende er et eksempel på et modul, en skitse blot. Modulerne findes på skrift i lærernes og aspiranternes dagbøger. Vi udvikler og omorganisere og fastlægge materialet, på grundlag af mere end 4 årtiers undervisning på Skandinavisk Yoga og Meditationsskole.

Vi har valgt et modul, som vi kalder Koncentration/Dharana. Dharana kan defineres som evnen til at fastholde et begreb eller billede i sindet i et stykke tid. For nogle år siden beskæftigede vi os med dette modul i en sæson, fra september til april. I den periode arbejdede vi også med tre andre moduler: Yoga-terapi, Raja Yoga og Yogaens grundbegreber.

Hver dag i 6 måneder af denne periode praktiserede alle individuelt Tratak, en koncentrationsteknik hvor man bl.a. ser på flammen af et lys. Det gjorde vi i 20 minutter, hvorefter vi lå 10 minutter på ryggen i Shavasana (Dødstille). På yogalærerseminarerne i Håå lavede vi også Indre Tratak vejledt af Swami Janakananda. Erfaringen vi opnåede med disse øvelser lå så til grund for vores klasser og diskussioner. Denne periode med intens praksis af bl.a. Tratak gav os en viden baseret på vore egne oplevelser - en viden som blev bekræftet i den yogalitteratur vi siden brugte for at studere dette i teori.

Vi undersøgte Koncentration/Dharana fra forskellige vinkler:

1. Egen erfaring.
2. Vores tradition, generationer af lærere
3. Oprindelige yogiske og tantriske tekster
4. Videnskabelige rapporter, artikler og moderne litteratur

Vi har valgt at beskrive dette gennem en række spørgsmål:

Hvad er formålet med at lave Ydre Tratak?
Hvordan påvirker det hjernens tilstand?
Hvad ved vi fra vores egen erfaring om Trataks indvirkning på vore evner?
Hvad fortæller yogalitteraturen os om dette?
Hvad er sammenhængen mellem afspænding og koncentration?
Er det ene muligt uden det andet?
Hvilken åndedrætsøvelse udført umiddelbart før Tratak forstærker virkningen af denne?
Hvordan kan Tratak øge opmærksomheden i og til gavn for Yoga Nidra?
Hvad forstår vi ved ordet koncentration i daglig tale?
Hvordan påvirker det vores tilstand i hverdagen når vi dagligt praktiserer Tratak?
Hvilke erfaringer gjorde yogalærerne personligt?
Hvordan har det gavnet forskellige elever (case stories)?
Hvilke yogaøvelser understøtter og forøger koncentration?
Hvad er Indre Tratak, hvilke praksis og symboler indeholder det, hvordan er det opbygget, med hvilket formål?
Hvordan kan Indre Tratak gøres let, så eleven kan lære at visualisere?
Hvad er Dharana - er det kun koncentration?
Er Dharana at kunne holde et billede i sindet i et stykke tid? Og i så fald, hvad er formålet?
Hvilke Dharana-metoder kender vi?
Er koncentration og opmærksomhed to forskellige ting?

Hvad er formålet med forskellige koncentrationspraksis:
- At kigge på øjenbryncentret?
- At kigge på næsetippen?
- Fysisk koncentration på chakraerne?
- Mental koncentration på chakraerne?
- Visualisering af chakraernes Yantra?

Hvor befinder bevidstheden sig, når man koncentrerer på et chakra?
- Hvorfra oplever man det?
- Er der flere muligheder?

Hvilken videnskabelig forskning er der foretaget på koncentrationsmetodernes virkning
- indenfor medicin?
- Indenfor psykologi?

Vi har samarbejdet med læger i Sverige om forskning som kan vise hvordan Tratak - sammen med andre yogapraksis - kan indvirke på produktionen af melatonin, og dermed vore biorytmer og biologiske ur.

Hvad fortæller forskellige kulturer os om koncentration og visualisering: Kelterne; Amazon-indianerne og deres fremragende måde at undervise på; Maya-litteraturen; den gamle egyptiske kultur? Indvielsesriter og koncentration i forskellige kulturer.

Hvad er forholdet mellem Tratak og det individuelle psykisk symbol?

Brugen af koncentration og visualisering i meditationerne fra den tantriske tradition, som de blev undervist af Paramhansa Satyananda, Swami Janakanandas lærer.

Hvilken litteratur kan vi bruge i denne sammenhæng - fra Indien, Japan, Kina og Tibet - og relevante moderne bøger om psykologi og fysiologi?

Se på et lys...
så luk øjnene.

Glem mørket omkring dig og kig på det røde skær på dine øjenlåg.
Se intenst på den violette farve.
Mediter på den og forestil dig at den bliver større og større.
Se et svagt skinnende hav af violet lys omkring dig.
Du er en bølge af lys, en krusning af fred på havets overflade.

Læg nu mærke til hvad der sker.
Du er en lille krusning der hvirvles rundt på overfladen af et lyshav.
Dit lille liv er en del af det liv som gennemstrømmer alt.
Efterhånden som din meditation bliver dybere, bliver du, den lille krusning af fred, til selve det dybe, vidtstrakte fredens ocean.

Mediter på tanken: Jeg er en bølge af fred. Føl det vældige hav lige under din bevidsthed.
Bølgen bør føle det vide oceans nærende liv under sig.

(Citat fra Paramhansa Yogananda: Metafysiske Meditationer, Borgen)