Vælg en side

Indre Stilhed og Returning

Tilmelding: Vælg kursus og tilmeld dig her

 Når jeg ikke er opmærksom, så reagerer jeg automatisk på det jeg oplever. Af bare vane spænder jeg, lader mig rive med af en stemning eller indtager en afvisende holdning.

Men hjælper det at være kritisk eller slås med sig selv? Denne meditation begynder med at du lærer at opleve dig selv og dine omgivelser på en ny måde. Det virker afspændende. Du lærer at komme overens med dit sind, at være ved dine tanker og følelser, og at tænke kreativt.

Et grundigt kendskab til sindet giver selvtillid og åbenhed overfor andre.

Indre Stilhed

Meditation

„I meditationen gennemlever du en proces, ikke af selvanalyse, men af selvoplevelse.
Det er her, meditation når længere end psykoanalysen i den moderne psykologi.
Du analyserer ikke dig selv; du ser dig selv.“ (Swami Satyananda)

Indre Stilhed er en meditation som kommer fra den tantriske videnskab; den læres i syv trin. Øvelser og vejledning udvikler sig gradvist til en sammenhængende oplevelse, der bliver til din egen meditation.

Indre Stilhed giver mere ro i sindet. Det er en grundlæggende teknik som du kan bruge til at mestre dit liv og få overskud til det du vil – en metode som giver dig mulighed for at acceptere livet og vokse med det. Hvad vil det sige at være et helt menneske med en samlet personlighed og at leve og handle ud fra den du virkelig er? Effektiv mental træning, styrkelse af opmærksomheden og oplevelse af sand identitet er noget af indholdet i meditationens forskellige trin.

Returning, “At vende tilbage”

Selv den vise kan glemme sig selv.
Det som gør ham vis
er at han kender vejen tilbage
til sig selv. (Upanishaderne)

“At finde tilbage”, kært barn har mange navne, bygger på helt grundlæggende principper i Tantrisk meditation og er i familie med meditationen Indre Stilhed.

“Returning er vokset frem i løbet af mine mange år som meditationslærer, ud fra det ønske at skabe en let tilgængelig metode som jeg kan vejlede i ved satsange, foredrag og på meditationskurser.”
(Swami Janakananda)

Yoga Nidra

(meditativ dybdeafspænding) virker præcist på krop og sind. Det er den ældste og mest omfattende afspænding i verden. Trin for trin går den fra de groveste spændinger til de fineste. En del af Yoga Nidra påvirker musklerne, en anden blodkarrene og dermed blodtrykket, andre dele påvirker nerverne og spænder sindet af.

Nogle mennesker oplever at de bliver veloplagte. Andre sanser tingene klarere, eller slipper af med deres søvnløshed. Yoga Nidra bygger på dyb viden: Du behøver ikke at spænde for at holde oplevelser og minder borte fra bevidstheden, spændingerne kan frigøres og slippes på en harmonisk måde.

Yoga Nidra

Den dybdevirkning som du oplever under Yoga Nidra gør den til mere end en afspænding, den bliver til en oplevelse af den meditative tilstand. Og du får mulighed for at trænge igennem til de slumrende dele af hjernen med en ny og frisk beslutning. For hvad hjælper det at ville noget hvis underbevidstheden stritter imod?

Indre Stilhed og Yoga Nidra kan føre dig til en virkelig indsigt.

Det betyder ikke noget om du har lært andre meditationsmetoder. Disse to teknikker har noget at give enhver der arbejder med personlig udvikling og kendskabet til sig selv, eller som blot vil lære at spænde af.

Yoga begynder med at frigøre dine spændinger. Under meditation luger du ud mellem deres årsager.

Når du ophører med at opfatte en situation, en tilstand eller forestilling som vedvarende eller altafgørende, når du forbliver dig selv overfor den, så kan den ikke længere fastholde dig.

Inspiration og mere læsning

Om meditation

Skumringstimen – tid til at være
Har vi haft en levende meditationstradition i Norden? Mediterede bedstemor? Måske uden at have vidst at det var meditation – hun kaldte det noget andet.

Harmoni mellem opleveren og det oplevede af Swami Janakananda
Om den tantriske meditation Antar mauna (Indre stilhed) – og om dens forfædre og søskende. En perle af en meditation – på én gang den mest grundlæggende og avancerede. Den indledes med metoder som gør dig selvstændig i forhold til påvirkninger – såvel indre som ydre.

Om evnen til at opleve af Swami Janakananda
«Nævn trolden ved navn, så skrækker den», siger de gamle eventyr. Lærerens fornemste opgave er at vække eleven til at kunne opleve. Den måske mest frigørende og helbredende evne vi ejer.

Om dybdeafspænding

Meditativ dybdeafspænding
Introduktion til Yoga Nidra.

Billeder af hjernens aktivitet under Yoga Nidra
Et nyt kapitel i forskningen på meditation, blev det kaldt da forskerne offentliggjorde billederne af yogalærere under Yoga Nidra. Billederne blev taget med et af den moderne medicins mest avancerede instrumenter, PET-skanneren på Rigshospitalet i København.

Tantra og Yoga Nidra
For første gang fortæller Swami Janakananda om viden og metoder i Tantra som ligger bag de tantriske ritualer og som gør Yoga Nidra så enestående effektiv og dyb blandt afspændinger. Om Nyasa, Chakra, bevidsthed og beslutningen i Yoga Nidra.

Hvad de dog bruger det til
Menneskers meget forskellige erfaringer med Yoga Nidra…

Indre Stilhed, Returning, At vende tilbage, At finde tilbage og Energiens Kilde er varemærker som tilhører Skandinavisk Yoga og Meditationsskole.

Kontakt

Købmagergade 65
1150 København K

33 34 35 36
kbh@nullyoga.dk
 Facebook