Flipbook
Klik på billedet og se uddrag fra bogen

Klik på billedet ovenfor og se et udvalg af sider fra bogen!

Chakra - esoterisk yoga

420 kr.

Av Bjarke Jørgensen

Bogen er både en grundbog i Klassisk yoga og tantrisk meditation og en introduktion til den dybere, esoteriske yoga. Det er en guide til at udforske chakraerne ved at bruge de kraftfulde værktøj fra klassisk yoga. Bogen er bygget op, så selv begyndere kan få glæde af den. Du starter med at lære din krop, åndedræt og sind at kende gennem enkel afspænding, gode meditationsstillinger, enkle yogaøvelser for ryggen, grundlæggende åndedrætsteknikker og meditationer. Derefter følger du yogatraditionens tilgang til at vække Kundalini-kraften, den slumrende energi. Ydermere udvikler du kontakten til hvert chakra gennem fysiske stillinger, vejrtrækningsteknikker, andre energiteknikker, afspænding og meditation relateret til dette chakra. Yogatraditionens teknikker læres bedst ved at følge en mundtlig instruktion. Igennem bogen finder du QR-koder til nogle af teknikkerne med links til video- og lydfiler. Der er over syv timers instruktioner, der gør indlæringen nemmere og giver et større udbytte af teknikkerne. Bogen kan købes på letforståeligt norsk eller engelsk.

SKU: N/A Category:
Flipbook
Click on the picture and see excerpts from the book

Click on the image above and see a selection of pages from the book!

Chakra Book english - backcover

Anmeldelse af bogen «Chakra - esoterisk yoga»

Det tætteste du kommer er en bog, der kan lære dig at fordybe dig i yoga, uanset udgangspunkt

af Audun Myskja - forfatter, overlæge og speciallæge i almen medicin

Forfatteren er en af ​​de mest erfarne og konsekvente undervisere inden for den hastigt voksende yogabevægelse i Norge. I 1976 deltog jeg selv i et af de første yogakurser i Norge, ledet af Peo, en af ​​vejlederne, der hjalp med dette arbejde. På sidelinjen har jeg siden været vidne til, at yoga er opstået som det tætteste, vi kommer på en samlet pakke til spirituel, mental og fysisk sundhedsopbygning. At en ældgammel disciplin skulle have så meget at give moderne mennesker, siger noget om holdbarheden af ​​den viden, traditionen udspringer af. Forfatteren har håndhævet denne tradition med en bred erfaring og dybde, som få andre kan pege på. Han kan derfor præsentere et autoritativt værk med udgangspunkt i chakraet.

Han begynder med at gøre det klart, at chakraer ikke er absolutte størrelser på niveau med lårbenet. Det fascinerende ved chakraer, der gør dem så nyttige i et indre arbejde, er, at de står i dette mærkelige skæringspunkt mellem det subjektive og det objektive, det subtile og det konkrete, som en døråbner eller en brobygger. Dette er hovedårsagen til, at jeg selv har prioriteret arbejdet med chakraer og undervist i denne tradition i årtier: Chakraer kan ligne musik i evnen til at vise mødestedet mellem forskellige dimensioner. Læren om chakraet udfordrer samtidig alle absolutte traditioner, såsom vores materialistiske videnskab. Arbejdet med chakraer giver samtidig oplevelseskonsistente resultater, netop fordi de kan binde de forskellige dele sammen, som har mistet kontakten i vores fragmenterede og turbulente tidsalder.

Jeg har læst mange bøger om yoga og chakra, både på skandinavisk, engelsk og tysk, og oplever, at denne bog er et vigtigt bidrag på et felt, hvor chakrabøger bugner, ofte præget af forenklinger, der giver temaet et stumpt og abstrakt præg.

Jørgensen har en konsekvent og autoritativ stil. Jeg har selv forsøgt at forklare øvelser i bøger, og oplever hvor svært det er at gøre det overskueligt og enkelt. Jeg har aldrig læst en yogabog, hvor de forskellige øvelser er præsenteret så overskueligt, uden at oversimple. Samtidig ligger oplevelsens dybde og tyngde bag, hvilket skaber en selvtillid og motivation til at praktisere den. Det tætteste du kommer er en bog, der kan lære dig at fordybe dig i yoga, uanset udgangspunkt. Jørgensen understreger samtidig, at dybden næppe kan læres af bøger, og giver derfor en generøs adgang til et stort og gennemarbejdet digitalt læringsmateriale, som er skræddersyet til bogens opbygning. Der ligger grundigt arbejde bag denne udgivelse!

Omtaler bogen esoteriske traditioner, er denne del også præget af samme styrke. Forfatteren er i stand til at gøre det nemt uden at bagatellisere eller præsentere en dyb tradition på en nem måde. Som en, der har været uddannet i et dybt arbejde med chakra i årtier, har de mange stencilerede chakrabøger været en anstødssten: I forsøget på at gøre en dyb tradition moderne og tilgængelig præsenterer forfattere skemaer som ofte gør vold på traditionen og heller ikke stemmer med systematisk empiri. Det er derfor en fornøjelse at læse de gennemlevede beskrivelser af chakraer, som tilføjer nye dimensioner til forståelsen af ​​chakraer, som jeg har savnet i de seneste årtiers litteratur. Hver sætning i disse kapitler virker klar og udførlig: Et materiale, der kan testes og bygges op til en forståelse af chakraet som en unik indgang til at forstå, hvordan ånd, sind og krop hænger sammen, og give de mange, der kæmper i dag, en unik værktøj i hænderne. Jørgensen undgår klicheer og frivoliteter, og bruger et raffineret sprog, der fremmer adgangen til ånd, krop og underbevidsthed på en måde, som jeg tidligere kun har fundet i klassiske yogatekster. Samtidig er indholdet opdateret og tilgængeligt for videnskabelig tænkning. Chakra-delen er en særlig innovativ og unik del af denne bog.

Skulle jeg savne noget i denne bog, er det det samme som i de fleste andre yogabøger:

  1. Casestudier hvor vi får et klarere billede af yoga i hverdagen.
  2. Hvordan man overvinder forhindringer, og hvad man opnår over tid.
  3. Instruktioner i, hvordan man tilpasser sig forskellige funktionsniveauer.

Det er min overbevisning, at vi i vor tid skal finde tilbage til vores rødder – ikke holde fast i traditioner, men respektere de kilder, de henter fra. I dette arbejde gør Bjarke Jørgensen et formidabelt stykke arbejde med at præsentere en tradition på en overskuelig og enkel måde, samtidig med at han inddrager sit eget erfaringsmateriale, så traditionen bliver levende og tilpasset vores tid. Det er i sig selv et kunstværk, og kræver erfaringsdybden og kunstnerens kreative evne til at opnå. Bjarke Jørgensen har skrevet en bog af varig værdi.

Audun Myskja

Audun Myskja

Audun Myskja (f. 1953) er overlæge og speciallæge i almen medicin, med en doktorgrad i brugen af ​​musik i ældreplejen. Sammen med sin kone Reidun Myskja driver han Center for Livshjælp i Totenvika med vægt på mestringsmedicin - redskaber til sundhed og vækst. Han er forfatter til en række bedst sælgende bøger, herunder Find din indre kraft, Ungdommens kilde, Pust, Kunsten at finde fred og De tibetanske ritualer - 15 minutter der forandrer dit liv. Myskja har udviklet studierne Musikbaseret miljøbehandling og Enhedsterapi mestringsmedicin, som giver faglige rammer for systematiske tiltag til at styrke mestring og bidrage til ressourcebaserede tilgange til uløste udfordringer i sundhedsvæsenet og samfundet. Han er en profileret foredragsholder og har ledet en række nationale projekter til kvalitetsforbedring i sundhed og omsorg. Som musiker har han udgivet flere albums med egne sange og musik med instruktioner til afslapning. Myskja har været meditationslærer siden firserne og leder en meditationslæreruddannelse på Center for Livshjælp fra 2021.

Introduktion til bogen Chakra - esoterisk yoga

Hvad er yoga, og hvor kommer det fra? Oprindelsen til klassisk yoga diskuteres og Pantajalis otte trin med indirekte og direkte teknikker introduceres. Hvad er Tantra og Chakraer – og eksisterer chakraerne? Hvordan arbejder man med chakraerne og hvad er forholdet mellem bevidsthed og energi?

Igennem bogen har jeg brugt begrebet, Vækning, f.eks. "Vækning af rygsøjlen", "Vækning af Sushumnaen" eller "Vækning af chakraerne". Med vækning mener jeg at vågne op til, få mere kontakt til, blive mere bevidst om eller bringe mere liv i. Med andre ord, vækning af fx et chakra medfører ingen foruddefinerede betingelser eller evner.

Asana - yogastillinger

Meditationsstillingerne i yoga introduceres sammen med to grundlæggende meditationer: Kropsbevidsthed og Åndedrætsbevidsthed.

Pranayama - yogaåndedræt

Pranayama er teknikker i yoga, hvorigennem du udvider din kontakt med prana-dimensionen – den psykiske energi og dens udtryk. Lidt efter lidt bliver du mere bevidst om samspillet mellem energi, krop, sind og bevidsthed. I hverdagen afspejles dine tilstande og følelser i dit åndedræt. Ved at træne evnen til at trække vejret langsomt og dybt, holde vejret ubesværet i lang tid og trække vejret hurtigt og nemt, kan du vende dette, så du bevidst kan ændre tilstande og følelser i din krop og dit sind. Hvordan man kan overvinde indre modstand i forbindelse med åndedrætsteknikker diskuteres. Du bliver introduceret til to grundlæggende vejrtrækningsteknikker: bølgeåndedrættet og vekselåndedrættet.

Chakra lokalisering

Chakraerne er placeret i rygsøjlen eller lige under eller over rygsøjlen. Chakraerne er centre for bevidsthed og energi, ikke fysiske punkter i kroppen. Illustrationer og tekst viser placeringen af ​​chakraerne og de tilsvarende kontaktområder. Hvordan koncentrerer man sig om chakraerne under meditation og i yogastillinger? Instruktion til to chakrameditationer.

Vækning af rygsøjlen

Du lærer en række dynamiske yogastillinger såsom Sol, jeg hilser dig, trekantsstillinger mm. Sekvenser, stillinger og øvelser, der gør rygsøjlen mere fleksibel og forbereder krop og sind til de mere meditative stillinger og øvelser relateret til de forskellige chakraer.

Vækning af Sushumna

Sushumna, det centrale energistrøm, vækkes, når der er balance mellem Ida og Pingala – mellem krop og sind, intellekt og intuition, krop og følelser. For at opnå en sådan balance kan Ida og Pinala renses, hvilket blandt andet gøres ved at lave Tarmskylning og arbejde med Nadi Shodana, vekselåndedrættet.

Vækning af chakraerne

Gennem de næste kapitler vil du arbejde med de enkelte chakraer på skift. Du starter med Agya chakra, "Det tredje øje" og ikke, som du måske tror, ​​med Mooladhara chakraet, "Rodchakraet" i bunden af ​​kroppen. Yogatraditionen anbefaler dette. Du starter med Agya chakra, fordi en delvis vækning af dette chakra betyder, at den naturlige koncentrationsevne opbygges, overblikket skærpes og din dybere identitet styrkes. Dette giver et godt udgangspunkt for at arbejde med de andre chakraer, et arbejde der involverer større kontakt med alle aspekter af dig selv.

Til hvert chakra finder du undervisning i relevante yogastillinger, åndedrætsteknikker, andre energigivende teknikker og meditationsteknikker. Derudover får du et overblik over placering, karakteristika, symboler med mere for hvert af chakraerne: Agya chakra, Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipura chakra, Anahata chakra, Vishuddhi chakra, Bindu visarga og Sahasrara chakra.

Integrerede teknikker

Hvordan får man energien til at flyde, hvor den er stoppet? Forskellige strategier diskuteres, og der gives forslag til, hvordan man kan fortsætte arbejdet med at vække chakraerne, energien og opmærksomheden.

Vækning af Kundalini

Hvad er Kundalini, og hvordan vækkes den? Symbolik, placering, rejsning af Kundalini-kraften, stabilisering og blokkering diskuteres.

Praktiske yogaprogrammer

Igennem bogen får du forslag til forskellige yogaprogrammer af varierende længde, fra en halv time og op til to timer. Der findes yogaprogrammer relateret til træning af siddestillinger, yogaprogrammer, der gør kroppen stærkere og mere fleksibel, yogaprogrammer til vækning af de enkelte chakraer og yogaprogrammer, der integrerer vækning af chakraerne og giver et mere frit flyd af energi.

Oversigt

Sidst i bogen en bibliografi med anbefalet litteratur til yderligere fordybning og en oversigt over yogalærere, der underviser i klassisk yoga i Norge og andre steder i Europa.

Additional information

Weight 980 g
Dimensions 25 × 21 × 1 cm
Sprog

Norsk, Engelsk

Bjarke

Bjarke

Bjarke Jørgensen er dansk og født i 1954. Efter et 3-måneders kursus i 1976 begyndte han sin yogalæreruddannelse hos Swami Janakananda, i søgen efter at kombinere et aktivt, kreativt liv med spirituelle kvaliteter. Efter 7 år med intenst Sadhana og 24/7 Ashram-liv i København, Aarhus og Oslo grundlagde han Yogaskolen i Bergen (Norge) i 1983. Bjarke har undervist i klassisk yoga i mere end 40 år, de sidste 34 år også de avancerede tantriske meditationer Antar Mauna og Ajapa Japa. Han bruger også sin kreativitet i maleri, web-layout, desktop publishing, bygning af traditionelle norske bjælkehuse osv. Bjarke bor på Ask kursuscenter sammen med Audhild og kan godt lide at gå i bjergene både i Norge og i udlandet.